Karl Tiréns fonografinspelningar av jojkning 1913-1915

Dela


Karl Tiréns fonografinspelningar av jojkning 1913-1915

Samling skapad av Svenskt visarkiv den 04 februari 2013

Endast samlingens skapare kan redigera samlingen.

Mellan åren 1913 och 1915 spelade folkmusikinsamlaren Karl Tirén (1869-1955) in omkring 100 samiska jojkare på närmare 300 fonografrullar av vax. Dessa ljudinspelningar finns idag till största del i Svenskt visarkiv (SVA)/Statens musikverk och en mindre samling i Institutet för språk och folkminnen. SVA och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM), i samarbete med Ájtte - Svenskt Fjäll- och Samemuseum, kommer i samband med 100-årsjubileet att successivt börja tillgängliggöra dessa klingande kulturskatter.Mer information om de medverkande och inspelningarna finns på http://statensmusikverk.se/svensktvisarkiv/i-samlingarna/inspelningar/karl-tiren/

Platser som ingår i samlingen

Kommentarer

Anonymous

KommenteraSophie
Sophie skrev den 07 februari 2013 13:55:00

otroligt häftigt att detta har bevarats till eftervärlden!©Lantmäteriet

Större karta